hotline: 0373646986
Chào mừng bạn đến với CÔNG TY TNNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 3R VIỆT NAM
THUÊ XE
THUÊ XE

THUÊ XE

Còn hàng

4 CHỖ  7 CHỖ 9 CHỖ 16 CHỖ 29 CHỖ 34 CHỖ 45 CHỖ Loại xe Toyota (Vnđ/ngày) Toyota Innova (Vnđ/ngày) Limousin Dcar (Vnđ/ngày) Ford Transit ( Vnđ/ ngày) Hyundai County (Vnđ/ngày) Isuzu Samco (Vnđ/ngày) Universe (Vnđ/ngày)     Nội Thành 01 ngày (Từ 7h30-18h00) /100km    1,200,000    1,310,000    1,860,000  1,530,000  1,860,000   2,080,000      2,300,000 Km vượt (>100km)/1 km           6,500   7,500          11,000        8,500             11,000  14,000                 19,000...

Thương hiệu: 3R Việt Nam
Tags: 3rvietnam

4 CHỖ

 7 CHỖ

9 CHỖ

16 CHỖ

29 CHỖ

34 CHỖ

45 CHỖ

Loại xe

Toyota
(Vnđ/ngày)

Toyota Innova
(Vnđ/ngày)

Limousin Dcar
(Vnđ/ngày)

Ford Transit
( Vnđ/ ngày)

Hyundai County
(Vnđ/ngày)

Isuzu Samco
(Vnđ/ngày)

Universe
(Vnđ/ngày)

 

 

Nội Thành 01 ngày
(Từ 7h30-18h00) /100km

   1,200,000

   1,310,000

   1,860,000

 1,530,000

 1,860,000

  2,080,000   

  2,300,000

Km vượt (>100km)/1 km

          6,500

  7,500        

 11,000       

8,500      

      11,000

 14,000         

       19,000

Đưa hoặc đón Sân bay (<03h)

      650,000

  760,000    

   1,090,000

 870,000   

 1,090,000

1,420,000     

  1,640,000

Ngoại tỉnh  /200 km

   1,310,000

1,530,000

   2,190,000

  1,750,000

 2,190,000

2,630,000     

  3,400,000

km vượt ( >200km) /1 km

          6,000

 7,000     

        10,000

    8,000   

 10,000      

11,000          

 15,000       

Ngoài giờ (đ/giờ)

        55,000

  60,000    

        80,000

    70,000

      80,000

90,000          

110,000

Phí qua đêm ( overnight)
cho lái xe ăn nghỉ tự túc

      300,000

   300,000  

      300,000

   300,000  

300,000

300,000

     400,000

Đối tác công ty