hotline: 0398358358
Chào mừng bạn đến với CÔNG TY TNNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 3R VIỆT NAM

Tin tức hội thảo

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG CÁC MẠNG LƯỚI BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ DÀNH CHO SINH VIÊN4
TẬP HUẤN “HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG SỔ NGHIỆP VỤ VÀ BIỂU MẪU THỐNG KÊ DÙNG CHO TÒA GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN”
HỘI THẢO TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA NỮ CÁN BỘ CÔNG AN TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BUÔN BÁN TRÁI PHÉP ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM TỔ CHỨC TRẠI SÁNG TÁC “TRANG SÁCH TÔI YÊU”
HỘI NGHỊ CÔNG BỐ
HỘI ĐÀM GIỮA BỘ TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIÊT NAM VÀ BỘ TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRUNG QUỐC VỀ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP
HỘI THẢO VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CỦA HỘ GIA ĐÌNH VIỆT NAM
SỰ KIỆN THE BIG 100 IN SINGAPORE TẠI KHÁCH SẠN ORCHARD